Maciej Mol

 Nie składamy żadnych obietnic – zostawiamy to politykom.
Jesteśmy przedsiębiorcami, mamy biznes plan zysków dla Rudy Śląskiej i nie zawahamy się go zrealizować
tak, aby każdy mieszkaniec miał korzyści z pracy przedsiębiorców dla miasta.

Maciej Mol Ruda Śląska Strajk przedsiębiorców Polska Liberalna


Maciej Mol Ruda Śląska Strajk przedsiębiorców Polska Liberalna


Obejrzyj ten film i zobacz jaką ofertę składamy przedsiębiorcom i bogatym Polakom z całej Polski a dowiesz się, dlaczego biznes plan Macieja Mola dla Rudy Śląskiej powiedzie się i będzie sukcesem wszystkich mieszkańców miasta.

 

Maciej Mol

BIZNES PLAN zamiast PROGRAMU WYBORCZEGO
RUDA ŚLĄSKA – POCZĄTEK DOBROBYTU

Czas odsunąć polityków od zarządzania miastem.

Maciej Mol, kandydat na nowego Prezydenta Rudy Śląskiej.
Przedsiębiorca, praktyk zarządzania. Patriota. Ślązak z dziada pradziada, który rozumie, że
aby coś zmienić w kraju, trzeba wyjść poza biznes, trzeba działać dla ludzi, dla dobra
ogólnego, aby zastąpić polityków i przywrócić w kierowaniu krajem i miastem zdrowy
rozsądek i najwyższy poziom gospodarności.
Przedsiębiorca znany wśród górników, który od dekad organizuje wypoczynek i szkolenia.
Przyjaciel związków zawodowych. Człowiek utożsamiający zgodę między Polakami.
Miły i lubiany. Troszczący się o swoich klientów. Człowiek z nieposzlakowaną opinią.
Przedsiębiorca od 30 lat. Organizator największej akcji
charytatywnej pomocy dla Rudzkich Szpitali.
Maciej Mol nie zaryzykuje swojej reputacji,
aby bawić się w politykę kłamstw i pustych obietnic.
Straciłby zaufanie swoich klientów z Rudy Śląskiej
i zyski dla swojej firmy gdyby oszukał mieszkańców.
Maciej Mol PL!SP


TO TYLKO JEDEN ROK PREZYDENTURY

Politycy obiecujący złote góry i wielką rozbudową miasta, oszukują mieszkańców. Za rok wybory
samorządowe i znowu będziemy wybierać prezydenta. Ten, który wygra teraz nie zdąży nawet
rozpisać przetargów. Co można zrobić w rok? Maciej Mol ma biznes plan, jak zarobić dla Rudy Śląskiej
2 mld dodatkowych środków do budżetu (2 razy więcej niż obecnie) a następnie wypłacić
mieszkańcom do czerwca 2023 15 tys. dofinansowania rocznego, czyli  podzielić się tym zyskiem,
albo całość przeznaczyć na spełnienie marzeń o najlepszym mieście w Polsce, wydając te
pieniądze w kolejnej kadencji. O formie rozliczenia zysku zdecydują mieszkańcy.
Głosując na Macieja Mola i dając mu prezydenturę
miasta tylko na rok niewiele ryzykujesz,

a otwierasz szansę na zyski, których nie zapewni
żaden inny włodarz miasta, bo nie potrafi
zarabiać pieniędzy. 
Program Macieja Mola i komitetu PL!SP to największa zmiana w rozumieniu roli samorządu
od czasu jego powstania. Maciej Mol nie chce się ścigać z kontrkandydatami na drobne
zadania samorządowe. Maciej Mol podnosi poprzeczkę – chce spełnić wszystkie marzenia
mieszkańców o tym jak powinno wyglądać miasto. W przeciwieństwie do polityków zanim
zaczniemy rozmawiać o wydatkach, my zaczynamy nasz program od projektu zwiększenia
dochodów miasta z 1 mld do 3 mld złotych.

 

Maciej Mol program spełniamy marzenia

SKĄD PIENIĄDZE NA MARZENIA?
SKĄD PIENIĄDZE NA 15 TYS. DOFINANSOWANIA?

Na 1 mld budżetu Rudy Śląskiej z podatku PIT, czyli od ciężko pracujących obywateli miasta
pochodzi 181 mln zł a od osób prawnych 10 mln. To są skandalicznie niskie kwoty i złość
musi budzić się w sercach mieszkańców gdy widzą, jak władze nic nie robią, aby te dochody
zwiększyć. Samorząd nie ma wpływu na wysokość podatków. W obecnym stanie miasta
widzimy wyraźnie, że młodzi ludzie wolą się wyprowadzić na obrzeża aglomeracji Śląskiej a
firmy wybierają Katowice. Jak dotąd nie udało się żadnymi używanymi mechanizmami,
milionami z dotacji, odwrócić politykom zarządzającym miastem tego trendu.
Ogólnopolski ruch społeczno-polityczny PL!SP ma pomysł wynikający z naszego
doświadczenia biznesowego jak 5 krotnie zwiększyć dochody miasta z podatków od osób fizycznych i firm.

Co sprawi, że budżet Rudy Śląskiej zwiększy się o prawie 2 mld złotych, które będziemy mogli
wydać na marzenia mieszkańców – średnio na każdego 15 tys. zł rocznie. Dodatkowo.

Większe dochody od osób fizycznych. 

Podatek PIT płaci się w miejscu, w którym deklarujesz na druku ZAP-3 zamieszkanie 31
grudnia danego roku podatkowego. Każdy nowy mieszkaniec, który rozliczy deklarację
roczną podatek PIT w Rudzie Śląskiej i jego wysokość przekroczy 160 tys. zł, zostanie objęty
specjalnym programem dofinansowania dla nowych rezydentów podatkowych miasta.
Każdy z nowych mieszkańców Rudy Śląskiej, którego dochody netto przekroczą 300 tys. zł i
zapłaci od nich podatek w Rudzie Śląskiej otrzyma dofinansowanie w wysokości 20% podatku
(obniżając go w ten sposób o 1/5).
Program dofinansowań może być bogaty przykładowo :
-wakacje – Rudzki Luxusowy Bon Wakacyjny
– dofinansowanie do zakupu auta elektrycznego
– dofinansowanie do zakupu domu jednorodzinnego
-dofinansowanie do opieki i zabiegów medycznych
-dofinansowanie do projektu oszczędnościowego w RUDZKIM BANKU BIZNESU

PRZYKŁĄDY WYLICZEŃ
Skąd pieniądze na takie dofinansowania i jaka korzyść z tego pomysłu dla mieszkańców
Rudy Śląskiej. To bardzo prosty sposób – spójrz na poniższe wyliczenie.
Osoba fizyczna osiągająca dochody powyżej 300 tys. netto płaci następujące podatki:

nowy prezdyent Rudy Śląskiej Maciej Mol
Osoba fizyczna osiągająca dochody powyżej 400 tys. netto płaci następujące podatki
dochodowe:
Maciej Mol 2 mld dochodu
Jak widać przy dochodach 300 tys. rocznie obywatel płaci 162 tys. podatku z czego 40% trafia do
samorządu czyli 64 tys. zł. Samorząd podzieli się tą kwotą z nowym mieszkańcem, zwracając mu 40
tys. zł w formie legalnych dofinansowań dla nowych mieszkańców w ramach promocji zamieszkania i
rozliczania podatków w Rudzie Śląskiej.
Dzięki temu w budżecie miasta od każdego zamieszkałego 31 grudnia w Rudzie Śląskiej mieszkańca
pozostanie 24 tys. dodatkowych pieniędzy. Użyjmy prostych wyliczeń matematycznych:
aby każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej uzyskał wsparcie miasta na spełnienie swoich marzeń 15 tys. zł,
musimy znaleźć 82 tys. bogatych Polaków, którzy 31 grudnia będą zamieszkiwali Rudę Śląską.
Obliczenia: 130 tys. mieszkańców x 15 tys. złotych / 24 tys. złotych dochodów od zamieszkałych
31.12. = 82 tys. nowych mieszkańców zamieszkałych 31 grudnia.
Dochody powyżej 300 tys. rocznie netto, osiąga 360 tys. Polaków. Każdy chce płacić niższe podatki,
więc pozyskanie 82 tys. z tej liczby jest planem bardzo ostrożnym i bezproblemowym do realizacji.
Ruda Śląska dochody z podatku CIT

Większe dochody od przedsiębiorców.

Firma może działać w Warszawie, w Katowicach, w Gdańsku, Szczecinie a nawet na Madagaskarze, ale jeśli ma
siedzibę rejestrową w Rudzie Śląskiej to tutaj zapłaci podatki a z ich części zasili się budżet
samorządu. Firmy nie płacą tak wysokich podatków jak osoby fizyczne. Dla nich istotne są inne
okoliczności, które mogą sprawić, że swoją siedzibę rejestrową uczynią w Rudzie Śląskiej.
Podkreślę, że nie chodzi o fizyczne ściągnięcie firm do Rudy Śląskiej, chociaż oczywiście wszystkich
będziemy do tego zachęcać – w naszym planie chodzi o to, aby firmy chciały tylko w Rudzie Śląskiej się
zarejestrować i tutaj płacić podatki.
Czego potrzebują firmy w Polsce?
– darmowej księgowości
– wsparcia prawnego i bezpieczeństwa
– 100% odciążenia ich od kłopotliwych i czasochłonnych kontaktów z administracją
– poszanowania tajemnicy bankowej, by nikt nie zaglądał im na konta
Dla tych firm mamy program BIZNESOWY RAJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ oraz pakiet bezpieczeństwo
ZERO UPADKÓW FIRMY Z POWODU DZIAŁAŃ URZĘDÓW SKARBOWYCH
Miasto założy spółkę celową, która zaoferuje każdej firmie, która zapłaci w Rudzie Śląskiej nie mniej niż
5 tys. podatku dochodowego  miesięcznie:
– pełną obsługę księgową
– serwis prawny w kontaktach z administracją publiczną
– obsługę agenta administracji, który załatwi wszystkie formalne sprawy za przedsiębiorcę
– obsługę wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych
– w przypadkach agresji skarbowej lub nadużycia prawa przez urzędników administracji rządowej,
centralnej, wojewódzkiej wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów oraz możliwości interwencji
administracji samorządowej, oraz wpływów politycznych, w celu utrzymania działalności firmy i
powstrzymania niszczących ją decyzji
– bezpieczeństwo od błędnych decyzji urzędników i nadużycia prawa z ich strony.

Oczywiście każdy podatnik firmowy również uzyska w formie dofinansowań dla nowego biznesu
zakładanego w Rudzie Śląskiej dofinansowania w wysokości 20% wpłaconego podatku dochodowego,
co faktycznie obniży jego podatki o 1/5.

Dodatkowo z udziałami miasta zostanie powołany bank DOBROBYTU RUDY ŚLĄSKIEJ, z siedzibą na
Litwie, tak aby każdemu przedsiębiorcy w Polsce zapewnić rachunek w banku na terenie Unii
Europejskiej, który będzie wolny od inwigilacji służb państwowych, bezprawnych zajęć i blokad
będących nadużyciem władzy urzędniczej.

W Polsce jest 2 mln przedsiębiorstw. Przyjmując nawet, że z każdej dodatkowej firmy
zarejestrowanej w Rudzie Śląskiej wpłacającej minimalnie wymagany podatek 7,5 tys. miesięcznie,
po realizacji kosztów w/w programu, zostanie w budżecie miasta 2 tys. zł, to aby uzyskać 1 mld dodatkowego
dochodu dla Rudy Śląskiej , wystarczy pozyskać do Rudy 41 tys. nowych przedsiębiorstw.
Dla Macieja Mola to pikuś – dla innych kandydatów to nieosiągalny cel.

Ruda Śląska budżet miasta

SPEŁNIAMY MARZENIA

3 krotnie większy budżet miasta, 2 mld dodatkowych pieniędzy. Pełna niezależność od budżetu
centralnego – możemy zacząć spełniać marzenia stałych mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy tu żyją i
mieszkają.
Zanim zaczniemy myśleć na co możemy wydać te pieniądze, powiedzmy jasno – dla każdego
mieszkańca Rudy Śląskiej prezydent Maciej Mol zarobi 15 tys. zł. Dla każdego bez względu w jakim
jest wieku. Policzmy – rodzina z dwóją dzieci i z babcią we wspólnym gospodarstwie domowym zyska
75 tys. złotych ekstra rocznie. Czy przeznaczymy te pieniądze na ulepszenie miasta, na w pełni
prywatną służbę zdrowia z najlepszymi lekarzami w Polsce dostępnymi od zaraz całkowicie na koszt
miasta, czy po prostu wypłacimy te 75 tys. rodzinom w formie dotacji samorządowych różnego typu
to jest decyzja, którą Maciej Mol oddaje w ręce mieszkańców . Mieszkańcy zdecydują w referendum.
Jeśli mieszkańcy miasta zechcą w referendum, aby cała kwota została przeznaczona na rozwój miasta wówczas możliwe będzie zrealizowanie poniższych punktów programowych.

1. MIASTO BEZPIECZNE EKONOMICZNIE

◼️PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA MIASTEM, W TYM
OPTYMALIZACJA STRUKTURY SPÓŁEK ZALEŻNYCH MIASTA.
◼️ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW PODATKOWYCH, AKWIZYCJA NOWYCH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH,
POPRZEZ SZEREG ZACHĘT FINANSOWO-ADMINISTRACYJNYCH.
◼️TWORZENIE NOWYCH OBSZARÓW USŁUGOWO-PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWYCH NA ZREWITALIZOWANYCH OBSZARACH
POKOPALNIANYCH I POHUTNICZYCH.
◼️UŻYCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO ZASILANIA BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, RADYKALNA OBNIŻKA KOSZTÓW
UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI MIENIA MIEJSKIEGO.
◼️STYMULACJA WZROSTU NATURALNEGO POPRZEZ ROZSZERZENIE
DOSTĘPU DO PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW.

2. MIASTO DLA MIESZKAŃCÓW

◼️ZIELONA RUDA ŚLĄSKA, LIKWIDACJA BETONU, SADZENIE DRZEW I
KRZEWÓW W MIEŚCIE.
◼️PARKING DLA KAŻDEGO, ROZBUDOWA NIEODPŁATNYCH PARKINGÓW
PUBLICZNYCH NA DZIAŁKACH MIEJSKICH (W TYM PARKINGI
WIELOPOZIOMOWE).
◼️NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, MIESZKANIE NA KAŻDĄ
KIESZEŃ.
◼️WPROWADZENIE KARTY MIESZKAŃCA, UMOŻLIWIAJĄCEJ
NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE
METROPOLII.
◼️ROZWÓJ SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH.

3. KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

◼️ NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA MIASTA, NISKIE RACHUNKI ZA
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPŁO SIECIOWE DLA MIESZKAŃCÓW I
BIZNESU – POPRZEZ ZASTOSOWANIE OZE I TECHNOLOGII SMR.
◼️NOWOCZESNA EDUKACJA, WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W NOWOCZESNE
PRZYRZĄDY EDUKACYJNE (DRONY, DRUKARKI 3D, VR), A TAKŻE
ZAMIANA KSIĄŻEK NA TABLETY.
◼️ ZEROEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY, PUBLICZNE PUNKTY
ŁADOWANIA POD KAŻDYM BUDYNKIEM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
◼️ SMARTCITY
◼️BUDOWA NOWYCH KAMPUSÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH, WRAZ Z
KOMPLEKSEM SPORTOWO-REKREACYJNYM (BASENEM, BOISKIEM I
LABORATORIUM NOWYCH TECHNOLOGII).